Media dhe publikime

Publikime

Xhihadistët e Ballkanit -Radikalizmi dhe Rekrutimi I Luftëtarëve në Siri dhe Irak

Studim: “Ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri: Vlerësim kombëtar i nxitësve, formave dhe rreziqeve”

Roli i Shoqërisë Civile Shqiptare në Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm

Monitorimi i ekstremizmit të dhunshëm në platformat online në shqip

Media